www.tullippe.sk

Bottova 5
010 01
Žilina
( oproti reštaurácii Na Bráne )
+421 902 691 959


salontullippe@gmail.com

Webová prezentácia bola spustená

14.02.2013 10:20

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

V tomto článku popíšte, prečo ste spustili novú prezentáciu a čo prinesie návštevníkom. Uveďte, aké máte ciele s projektom a čo prinesie užívateľom. Pokúste sa návštevníkom stručne a jasne vysvetliť, prečo by sa na túto stránku mali pravidelne vracať a aké výhody a znalosti im návšteva tejto webovej prezentácie prinesie.